2021 års riksförbundsstämma går av stapeln den 25-26 maj. Utvärderingen bland fullmäktige efter extra stämman visade på stort stöd för detta tillvägagångssätt och med tanke på all ovisshet kring Covid-19 valde förbundsstyrelsen att redan nu fatta beslut i frågan.