Resor

Deltagaren ansvarar själv för sin resa till konferensanläggningen. Med hänsyn till rådande coronarestriktioner har planeringen utgått ifrån att varje deltagare ska kunna åka bil till sin stämmoort samma morgon. Deltagarlista per mötesplats kommer att mejlas ut en vecka innan stämman. Samtidigt kommer information om adressuppgifter, kartor och parkeringsinformation till respektive plats.

Registrering

Registrering av fullmäktige och övriga stämmodeltagare sker direkt vid ankomst till respektive mötesplats onsdagen den 30 september kl 10.00-10.50.

Mötesteknik och inloggning

Fullmäktige och deltagare med yttranderätt använder datorplattor som hjälpmedel vid stämmoförhandlingarna för att begära ordet, lägga tilläggsyrkanden och vid voteringar. Datorplattor och användarinformation delas ut på plats. En unik inloggningskod mejlas ut till varje deltagare två dagar innan stämman. Varje deltagare ansvarar för att ha sin personliga kod tillgänglig vid ankomst till mötet.

Genomgång av mötesrutinen på plats

Då LRF nu för första gången genomför ett ”digifysiskt” möte, där ljud och bild används för att koppla samman alla åtta platser i Sverige i ett och samma möte, samtidigt som vi använder det för riksförbundsstämman välbekanta kongressystemet, är det viktigt att deltagarna på varje plats får information om hur rutinen för mötet kommer att gå till i varje lokal. Därför sker en genomgång i direkt anslutning innan stämman öppnar, när deltagarna är inloggade i systemet.

Boende

Med hänsyn till rådande läge är det logi i enkelrum som gäller. Alla deltagare som anmält önskemål om logi har enkelrum bokat på respektive anläggning. LRF bekostar fullmäktiges logi, övriga deltagare hanterar kostnaden direkt med hotellet. Information om incheckning, frukosttider m m för respektive konferensanläggning kommer att mejlas ut en vecka innan stämman.

Stämmokväll

För att uppleva en gemensam stämmokväll kommer även stämmomiddagen på varje plats att knytas ihop via ljud och bild. Självklart kommer hänsyn tas till distanssittning såväl vid middagen som vid stämmoförhandlingarna.

Följ stämman på webben

Medlemmar och andra intresserade kan följa stämman på samma sätt som tidigare via streaming på www.lrf.se/stamma2020.

Stämmoansvarig

Agneta Landeskog, 070-665 54 29, agneta.landeskog@lrf.se

Anmälan och logi

Görel Wiberg, 070-336 36 53, gorel.wiberg@lrf.se