Onsdagen den 30 september

Från 10.00 Ankomst till respektive mötesplats i landet
10.30 Registrering och kaffe
11.00 Samtliga deltagare på sina platser i lokalen för teknikgenomgång
11.30 Stämman öppnas, Förbundsordförande Palle Borgström och VD Anna Karin Hatt
12.30 Lunch
13.30 Stämmoförhandlingar enligt föredragningslista
17.00 Stämman ajourneras
19.00 Stämmomiddag

Torsdagen den 1 oktober

08.30 Stämmoförhandlingarna återupptas
12.00 Lunch
13.00 Stämmoförhandlingar
Senast 16.00 Stämman avslutas

Plats: STOCKHOLM, LRF, Franzéngatan 1B
Grupp: Stämmopresidiet, LRFs riksförbundsstyrelse
Kontaktperson: Görel Wiberg
070-336 36 53 gorel.wiberg@lrf.se

Plats: LUND, Elite Hotel Ideon
Grupp: LRF Skåne
Kontaktperson: Monica Wahlfrid Borg
070-296 76 60 monica.w.borg@lrf.se

Plats: VÄXJÖ, Konserthuset Elite Hotel
Grupp: LRF Sydost, LRF Jönköping
Kontaktperson: Anna Håkansson
076-696 28 79 anna.hakansson@lrf.se

Plats: BRASTAD, Hotell Vann
Grupp: LRF Halland, LRF Västra Götaland, LRF Värmland
Kontaktperson: Ulrika Bertilsson
072-247 16 11 ulrika.bertilsson@lrf.se

Plats: VADSTENA, Vadstena Klosterhotell
Grupp: LRF Östergötland, LRF Södermanland, LRF Örebro
Kontaktperson: Anna Åman Sigbjörnsson
070-318 15 05 anna.aman@lrf.se

Plats: SOLNA, Radisson Blue Royal Park Hotel
Grupp: LRF Gotland, LRF Mälardalen
Kontaktperson: Åsa Wärlinder
070-594 26 61 asa.warlinder@lrf.se

Plats: SUNDSVALL, Quality Hotel
Grupp: LRF Dalarna, LRF Gävleborg, LRF Västernorrland, LRF Jämtland
Kontaktperson: Olov Eriksson
070-867 69 26 olov.eriksson@lrf.se

Plats: SKELLEFTEÅ, Quality Hotel Skellefteå Stadshotell
Grupp: LRF Västerbotten, LRF Norrbotten
Kontaktperson: Annika Häggmark
070-268 80 21 annika.haggmark@lrf.se


Den digifysiska riksförbundsstämman är planerad utifrån LRFs beslut kring möten.

LRFs nationella krisgrupp som hanterar Covid 19-pandemin har fattat beslut om att nedan rekommendationer ska gälla vid anordnande av möten som anordnas inom LRF och som bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens övergripande rekommendationer som gäller för fysiska möten och sammankomster är:

  • Ingen med symtom får delta
  • God handhygien (handsprit och tvättmöjligheter)
  • 2 meter mellan personer oavsett storlek på mötet
  • Max 50 personer i mötet
  • Gäller fram till 31 december 2020 (om inget att sägs)