Stämman 2020 gick till historien som en av de mest utdragna och digitala. Anledningen var förstås covid 19-pandemin.

Den sista delen, motionshanteringen, skedde i digifysisk form vilket bland annat ledde till en annan dynamik kring motionerna. Talarstolen var tillbaka och röster som inte brukar höras, höjdes. Många blev positivt överraskade över att den demokratiska processen föll så väl ut.

Vad handlade motionerna om då? Nästan var fjärde var rovdjurs- och viltrelaterad.

Här är hela stämmoprotokollet del 2

Här är stämmoprotokollet del 1