LRFs experter och ansvariga tjänstemän har kommenterat 2020 års beslut från riksförbundsstämman, hur arbetet ligger till i februari 2021 kring arbetet. 

Läs hela lägesrapporten här