Vi såg alla fram emot att ses för att diskutera och umgås på riksförbundsstämman i maj 2020. Men covid-19 kom emellan, stämman delades upp i två och den första delen hölls digitalt i maj. Förhoppningen var att kunna hålla den andra delen – motionsbehandlingen – på en fysisk stämma i slutet av september, så att vi alla fick chansen att ses och disku-tera de viktiga motioner som inkommit på plats på Sånga-Säby. Men verkligheten blev en annan.

I höst, den 30 september till den 1 oktober, är det dags för andra delen av riksförbundsstämman. Då samlas vi fysiskt på åtta platser, från Skellefteå i norr till Lund i söder. De mindre samlingsplatserna knyts samman till en stor gemensam stämma med hjälp av ljud och bild. På detta sätt hoppas vi skapa en känsla av gemenskap och högtidlig stämmokänsla runt om i landet, trots att vi inte kan ses fysiskt allihop på Sånga-Säby.

Planeringen är omfattande för att få till denna digitala, fysiska hybridstämma – en mötesinnovation som vi kallar det digi-fysiska mötet. Målet är att alla ska få chans att komma till tals på ett bra sätt i motions-diskussionerna. Vi kommer använda oss av den främsta tekniken och återinföra talarstolen på alla åtta platser. Utöver det ska vi på ett smittskyddssäkert sätt umgås i de mindre sällskapen under ledigare former på en stämmomiddag, då vi traditionsenligt ska få njuta av en måltid tillagad på svenska lokala råvaror.

Motionsbehandlingen är ryggraden i vår medlemsdemokrati och årets höjdpunkt för LRF. Stämmoboken skickas ut i början av september, ladda för stämma och kom väl förberedda. Jag ser fram emot att träffa er alla genom skärmarna och höra era kloka inspel.

Allt gott till dess!

Palle Borgström
Förbundsordförande