Thomas Magnusson

Thomas Magnusson var i många år ordförande i LRF Sydost, har suttit i Lantmännens koncernstyrelse och LRFs riksförbundsstyrelse, varav flera år som vice ordförande, samt haft posten som ordförande i den europeiska bondeorganisationen Cogeca.

Med en smålännings envishet har han visat att det går att påverka på såväl lokal, regional, central och senast även på europeisk nivå. Han har alltid haft ett brinnande intresse för jord- och skogsbruksfrågor. Med sin lyhördhet, sin stora sociala kompetens och fasta förankring med båda fötterna i myllan var han också en bondeföreträdare som åtnjöt stor respekt i Bryssel.

Thomas har under hela sin bana som förtroendevald alltid haft den enskilda bondens bästa för ögonen och jordbrukets konkurrensvillkor som hjärtefråga.

 

Peter Borring

Peter Borring har haft många olika förtroendeuppdrag på flera nivåer inom LRF, bland annat som regionordförande för LRF Östergötland under elva år. Dessutom har han haft ett stort antal förtroendeuppdrag inom näringen som bland annat som ledamot i länsstyrelsens insynsråd, vice ordförande i AgTech2030 och ledamot i valberedningen för Landshypotek Bank.

Peter Borring har ett osedvanligt stort engagemang för allt som rör den gröna näringen. Han kan mycket om mycket och har med sin analytiska förmåga ifrågasatt ”sanningar” både externt och internt inom LRF.

Han är en fena på att uttrycka sig både i tal och skrift. Med stort kunnande, pedagogiska exempel och humor når han ut med sina budskap och får den som lyssnar eller läser med sig. Han syns flitigt i både sociala och traditionella medier, och är därmed en framträdande talesperson för de gröna näringarna. 

 

Gunnar Heibring

Gunnar Heibring började sin förtroendemannabana i styrelsen för Hammerdal/Föllinge SBO 1994-2002. År 2002 blev han invald i Norrskogs styrelse och var föreningens ordförande 2007-2019. Han har varit aktiv ledamot och vice ordförande i LRFs skogsägardelegation och i Studieförbundet Vuxenskolan.

I älgförvaltningsområdet håller Gunnar Heibring markägarnas fana högt med ett stort engagemang i betesskadeproblematiken. Han är också väldigt aktiv i sitt eget skogsbruk och mån om att hålla sig i form i sitt skogsgym.

Som genuin föreningsmänniska trivs han bra i kontakter med medlemmarna. Näringspolitiken har också varit en viktig del i Gunnars Heibrings engagemang, där han sett till helheten i skogsägarnas sätt att jobba både lokalt i Norrskog och centralt i LRF Skogsägarna.

 

Margareta Malmquist

Margareta Malmquist har haft många olika förtroendeuppdrag på flera nivåer inom LRF, bland annat som regionordförande för LRF Södermanland under sex år och i valberedningen för riksförbundsstyrelsen.

Med de sörmländska medlemmarnas åsikter i ryggen har Margareta Malmquist hjälpt till att stå upp emot orättvisor och försämringar i medlemmarnas företag.

Hon har också haft en framträdande roll i arbetet med vilt- och rovdjursfrågorna. Som aktiv jägare och engagerad som provledare för Svenska jägareförbundet, med många personliga relationer att hantera har hon ändå vågat ta position i en konfliktfylld fråga, och tydligt lyft in vikten av att jord- och skogsbruk är överordnat jaktliga intressen.

Att välja personliga möten har varit en framgångsfaktor, Margareta Malmquist har sänkt många trösklar på Länsstyrelsen och sitter nu med i insynsrådet. 

 

Pål Nilsson

Pål Nilsson har sedan ungdomsåren haft ett starkt engagemang för lantbrukets föreningsrörelse och för LRF. Han har varit förtroendevald inom bank, slakt och Lantmännen, men det är för hans 30-åriga engagemang i Sveriges Stärkelseproducenters styrelse som han nu nomineras till LRFs guldnålUnder perioden 2009-2019 var han styrelsens ordförande.

Med starkt fokus på att lyfta lönsamheten har Pål Nilsson lett föreningen genom stora svängningar på världsmarknaden. Under hans ordförandeskap fortsatte företagets internationella expansion av produktion och försäljning av nativa och förädlade stärkelseprodukter för livsmedels- och pappersindustri. 2012 avvecklades EUs produktionskvoter, en omställning som föreningen klarat väl genom god konkurrenskraft och fortsatt tillväxt.

Pål Nilsson har också varit ordförande för dotterbolaget Lyckeby Culinar som är nordisk marknadsledare på kryddor och smaksättning.

 

Anna Törnfelt

Anna Törnfelt tog plats i regionstyrelsen på Gotland 2006 och var ordförande 2009 till 2020. Parallellt med förtroendeuppdraget för LRF har hon varit ordförande i Fåravelsföreningen på ön. Där har hon medverkat i styrelsen sedan 2003 och varit ordförande sedan 2005.

Intresse för animalieproduktion och kompetensutveckling av animalieproducenter har varit tydligt under Anna Törnfelts år som ordförande. Hon var djupt involverad i att hitta en ny aktör som kunde driva slakteriet vidare i ny regi. Idag har LRF Gotland ett mycket bra samarbete med Gotlands Slagteri. Hon lyckades också få till ett affärspartnerskap med Hushållningssällskapet och Region Gotland för att säkra naturbruksutbildningen på ön. Utan hennes engagemang hade det inte heller blivit något Grönt Centrum AB.

Utöver detta är Anna Törnfelts kanske största förtjänst hennes närvaro i media där hon på ett pedagogiskt sätt kunnat förklara för allmänheten olika företeelser och fenomen som har med vår bransch att göra. Det har bidragit till ökad kunskap his allmänheten och stävjat sådant som kunnat bli till besvär.