LRF premierar varje år en lokalavdelning som utmärker sig enligt kriterier man justerar år från år. 2021 gällde det att bidra till sina medlemmars företag.

Orust LRF berättade att målsättningen hade varit aktivitet i en kritisk tid, under pandemin. Man hade sökt bidrag för att bygga satellitbrunnar, en investering som ska ge medlemmarna bättre nytta av näringen i gödseln, spara pengar och utnyttja kretsloppet aktivt. Nu tar man nya tag. I november tar man hjälp av en husdjurskonsult för att bli mer pålästa inför installning, bland annat.

Check och blommor överlämnades av Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland. Som bonus, eftersom avdelningen inte kunde vara på plats i Stockholm, besöker Palle Borgström dem senare i år.

LRFs motivering till varför Orust LRF är Årets lokalavdelning: 

Orust LRF-avdelning har stått för på både nytänkande och inspiration detta märkliga verksamhetsår. Årets lokalavdelning 2021 har tagit ansvar när de planerat sina pandemianpassade aktiviteter, men har ändå lyckats roa, engagera och företräda sina medlemmar. Skolmaten engagerar många LRF-avdelningar. I Orust har engagemanget bidragit till att allt kött som serveras på boenden, i skolor och förskolor i Orust kommun är svenskt, kyckling och mjölk likaså samt 37 procent av maten ekologisk. LRF-avdelningen i Orust har varit med och stoppat Vattenfall från att bygga luftledning över Orust och de är själva projektägare för byggandet av två stora satellitbrunnar för gödsel. Satellitgödselbrunnen GRETA jobbar, som lokalavdelningsstyrelsen uttrycker det, för miljön och får ”ta emot en massa skit”. GRETA står för; Grödans Recirkulerande Energi för Tillväxt och Avkastning. Med en mix av både kvinnor och män, unga och gamla har Orust LRF-avdelning en, med LRF mått mätt, ung lokalavdelningsstyrelse med många företagarmedlemmar.