Resor

Deltagaren ansvarar själv för sin resa till konferensanläggningen. Med hänsyn till rådande restriktioner har planeringen utgått ifrån att varje deltagare ska kunna åka bil till sin stämmoort samma morgon. Deltagarlista per mötesplats samt information om adressuppgifter, kartor och parkering för respektive plats kommer att mejlas ut en vecka innan stämman.

Registrering

Registrering av fullmäktige och övriga deltagare sker direkt vid ankomst till respektive mötesplats onsdagen den 6 oktober kl 10.00-10.50.

Mötesteknik och inloggning

Fullmäktige och deltagare med yttranderätt använder datorplattor med kongressystemet tecViz Congress som verktyg vid stämmoförhandlingarna för att begära ordet, lägga tilläggsyrkanden och vid omröstningar/voteringar. Datorplattor delas ut på plats. En unik inloggningskod mejlas ut till varje deltagare måndag den 4 oktober. Varje deltagare ansvarar för att ha sin personliga kod tillgänglig till mötet.

Genomgång av mötesrutinen på plats

Stämman genomförs som ett digifysiskt möte, där ljud och bild används för att koppla samman alla åtta platser i Sverige i ett och samma möte. Det är viktigt att deltagarna på varje plats får information om hur rutinen för mötet kommer att gå till i varje lokal. Därför sker en genomgång i direkt anslutning innan stämman öppnar, när deltagarna är inloggade i kongressystemet tecViz Congress.

Boende

Med hänsyn till rådande läge är det logi i enkelrum som gäller. Alla deltagare som anmält önskemål om logi har enkelrum bokat på respektive anläggning. LRF bekostar fullmäktiges logi, övriga deltagare hanterar kostnaden direkt med hotellet.

Information om incheckning, frukosttider med mera för respektive konferensanläggning kommer att mejlas ut en vecka innan stämman.

Stämmokväll

För att uppleva en gemensam stämmokväll kommer även stämmomiddagen på varje plats att kopplas ihop via ljud och bild. Vi tillämpar distanssittning såväl vid middagen som vid stämmoförhandlingarna.

Följ stämman på webben

Medlemmar och andra intresserade kan följa stämman via streaming på www.lrf.se/stamma2021.

Stämmoansvarig

Görel Wiberg, 070-336 36 53

Anmälan och praktisk info

Lizette Wahlberg, 070-300 54 54