Under Relaterat till höger hittar du stämmoboken för nedladdning, inför LRFs extra riksförbundsstämman den 6-7 oktober.