Onsdagen den 6 oktober

Från 10.00 Ankomst till respektive mötesplats i landet.  Registrering och kaffe
11.00 Samtliga deltagare på sina platser i lokalen för teknikgenomgång
11.30 Stämman öppnas, Förbundsordförande Palle Borgström och VD Anna Karin Hatt
12.30 Lunch
13.30 Stämmoförhandlingar enligt föredragningslista
17.00 Stämman ajourneras
19.00 Stämmomiddag

Torsdagen den 7 oktober

08.30 Stämmoförhandlingarna återupptas
12.00 Lunch
13.00 Stämmoförhandlingar
16.00 Stämman avslutas

LRF följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller Covid 19-pandemin och anordnande av möten. Nedan några viktiga punkter att tänka på för dig som stämmodeltagare;

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symtom
  • Håll avstånd
  • Ha god handhygien, tvätta händer ofta

Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se