Riksförbundsstämman 2014 bjöd på intressanta debatter och många viktiga beslut togs. Protokollet klart hittar du för nedladdning här(pdf-fil)