Klöver i Klövervall. Bokgården, Laholm.

LRFs riksförbundsstämma 2015

2015 års stämma hölls 26 – 27 maj på Sånga-Säby Hotell & Konferens. Temat var "Konkurrenskraft i fokus".