Program tisdagen den 26 maj

09.30 Busstransfer från Arlanda flygplats
09.45 Busstransfer från Bromma flygplats
10.00 Busstransfer från Cityterminalen
10.00 Ankomst Sånga-Säby Hotell & Konferens
            Registrering av fullmäktige och övriga deltagare
            Kaffe
11.30 Stämman öppnas
            Förbundsordförande Helena Jonsson
            Utmärkelsen Årets Lokalavdelning utdelas
12.30 Lunch
13.30 Stämmoförhandlingar enligt föredragningslista
            VD Anders Källström
            Årsredovisningar
            Valärenden
15.30 Eftermiddagskaffe - utlämning hotellnycklar
16.00 Stämmoförhandlingar
17.30 Stämmoförhandlingarna avslutas för dagen
19.00 Samling fördrink
19.30 Stämmomiddag med dans
01.00 Kvällen avslutas

Program onsdagen den 27 maj

08.30 Stämmoförhandlingarna återupptas
10.15 Kaffe
10.45 Stämmoförhandlingar
11.45 Priset Årets Spjutspets utdelas
12.00 Lunch
13.00 Stämmoförhandlingar
15.00 Kaffe
15.30 Stämmoförhandlingar
            LRFs guldnål utdelas
16.00 Stämman avslutas
16.15 Busstransfer till Arlanda och Bromma flygplatser samt till Cityterminalen