Riksförbundsstämman 2015 bjöd på intressanta debatter och många viktiga beslut togs. Protokollet klart hittar du för nedladdning här. (pdf-fil)