Anmälan

Deltagaranmälan till riksförbundsstämman görs i puffen här till höger, Anmälan, senast den 7 april. Fullmäktige behöver vid anmälan uppge sitt medlemsnummer i LRF.

Bekräftelse

Bekräftelse skickas ut med program, stämmobok och praktisk information till anmälda deltagare två veckor innan stämman.

Resebokning

Deltagaren ansvarar själv för sin resebokning. Du som är fullmäktig bokar i samråd med ditt regionkontor/föreningsföretag. LRF anordnar busstransfer från Arlanda och Bromma flygplatser (kl 9.30 från Arlanda och kl 9.45 från Bromma) samt från Cityterminalen (kl 10.00). Tänk på att boka restider med god marginal.

Stämmoavgift

I enlighet med tidigare stämmobeslut tas ingen stämmoavgift ut av fullmäktige som kallas till stämman eller av deltagare med yttranderätt från intressemedlemmar och LRF Ungdomen. Övriga deltagare debiteras en avgift grundad på faktiska kostnader.
Registrering av fullmäktige sker direkt vid ankomst till Sånga-Säby Hotell & Konferens tisdagen den 24 maj från kl 10.00.

Mötesteknik

Fullmäktige och deltagare med yttranderätt använder datorplattor som hjälpmedel vid stämmoförhandlingarna för att begära ordet och vid voteringar. Datorplattor och användarinformation delas ut på plats.

Logi

Flertalet deltagare har möjlighet att bo på Sånga-Säby Hotell & Konferens, under förutsättning att vi nyttjar dubbelrumsboende. Anmälan av logi görs via deltagaranmälan. LRF bekostar fullmäktiges logi medan övriga deltagare hanterar betalningen direkt med hotellet.

Stämmokväll

Stämmokvällen med middag och dans tillbringas på Sånga-Säby
Hotell & Konferens.

Stämmoansvarig

Agneta Landeskog, 070-665 54 29, agneta.landeskog@lrf.se

Anmälan och logi

Görel Wiberg, 070-336 36 53, gorel.wiberg@lrf.se