Ladda ner stämmoboken som pdf-fil här.

Du kan också ladda ner alla motioner och yttranden enskilt. Motionerna finns här och yttrandena här.