Helena Jonsson: LRF är den Nya Miljörörelsen

Många säger sig äga frågeställningarna kring jordens utmaningar. Helena Jonsson konstaterade i sitt inledningstal på LRFs riksförbundsstämma 2016 att det är bönderna som äger svaren. Hon vill att bönder och företagare i det gröna näringslivet ska se på sig själva som den Nya Miljörörelsen. Med stolthet, rak rygg, självklarhet och pondus. 

Läs mer

Anders Källström: LRF snart 100 år men relevant i samtiden

Nästa år fyller LRF 100 år. 100 år är en lång tid där många generationer har byggt upp samverkansidén med kompetens och passion. Men det viktigaste arbetet är nu att ta ansvar och vara relevanta i vår tid, sa LRFs VD och koncernchef Anders Källström i sitt tal på riksförbundsstämma.

Läs mer