LRF är en fantastisk organisation, väl rustad för att vara navet i en samhällsutveckling där megatrenderna som dessa ingår som en naturlig del. LRF består av tre lika viktiga grundpelare; människorna som besitter stor kunskap, kreativitet och ett brinnande intresse för det gröna näringslivet, resurserna de förfogar över och vidareutvecklar, låt oss kalla det naturkapitalet. Sist men inte minst är det i företagen som idéer omsätts till lönsamma affärer.

LRF är också ett nätverk av medlemmar, förtroendevalda och medarbetare. Som alla hjälps åt. Som jobbar sida vid sida, med en gemensam vision, mot tydliga mål. Som har långsiktighet som ledstjärna - i en värld där alltför många tänker kortsiktigt. Därför är det viktigare nu än någonsin att vässa och rusta vårt LRF för att fortsätta vara relevanta i medlemmarnas vardag. Hur görs det på bästa sätt?

Den här, och många andra, frågor kommer att diskuteras på riksförbundsstämman som närmar sig med stormsteg. Ett slags examen för hela organsationen om man så vill.

Och vad passar väl bättre än att göra det på Sveriges mest klimatsmarta konferenshotell, Sånga-Säby. 150 fullmäktige kommer att representera LRFs 148 000 individmedlemmar och 26 organisationsmedlemmar.

Vi är alla medlemmar i ett LRF som agerar tillsammans för en gemensam sak. Tillsammans gör vi helt enkelt mer nytta än var för sig. Du är en av dem som kan bidra till att vidareutveckla LRF till en organisation som även fortsatt fokuserar på rätt frågor. Gör vi det tillsammans blir vi starkare.

Välkommen till LRFs viktigaste mötesplats.

Helena Jonsson,
förbundsordförande