Yttranden

Yttranden

01.Strategi_äganderättsarb.pdf Yttranden | PDF (65 kb)
03.Lantmäteriet.pdf Yttranden | PDF (46 kb)
04.För_många_sakägare.pdf Yttranden | PDF (27 kb)
05.Kostnadseff_kontroller.pdf Yttranden | PDF (34 kb)
06.Miljötillsynsavgifter.pdf Yttranden | PDF (30 kb)
07.Rättssäker_myndighetsutövn.pdf Yttranden | PDF (42 kb)
08.Jordförvärvslagstiftningen.pdf Yttranden | PDF (24 kb)
09.Byalagsmod_intrångsers.pdf Yttranden | PDF (26 kb)
10.Kabelanvisn.pdf Yttranden | PDF (25 kb)
12.Ersättnmark_naturvavsättn.pdf Yttranden | PDF (24 kb)
13.Fuska_inte_intrångsersättn.pdf Yttranden | PDF (22 kb)
14.Strandskydd.pdf Yttranden | PDF (21 kb)
15.LRFs_påvarb.pdf Yttranden | PDF (26 kb)
16.LRFs_medltidn_Landpaketet.pdf Yttranden | PDF (45 kb)
17.Den_anonyma_riksfbstyr.pdf Yttranden | PDF (35 kb)
19.Forum_ideologisk_debatt.pdf Yttranden | PDF (29 kb)
20.Org_o_intressemedlskap_LRF.pdf Yttranden | PDF (26 kb)
21.Medlemsmajoritetsprincipen.pdf Yttranden | PDF (25 kb)
22.Rösträtt_LRFU.pdf Yttranden | PDF (35 kb)
23.Unga_fullmäktige.pdf Yttranden | PDF (20 kb)
24.Medlemsfrågor.pdf Yttranden | PDF (95 kb)
25.Höga_konsultkostn.pdf Yttranden | PDF (17 kb)
26.Barns_säkerhet_grnär.pdf Yttranden | PDF (25 kb)
27.Utbmtrl_i_skolor.pdf Yttranden | PDF (34 kb)
28.Varg.pdf Yttranden | PDF (18 kb)
30.LRFs_arb_vargfrågan.pdf Yttranden | PDF (17 kb)
31.Licensjakt_björn.pdf Yttranden | PDF (13 kb)
32.Klövviltets_ek_effekter.pdf Yttranden | PDF (16 kb)
34.Jakt_sädgås_bläsgås_vitkgås.pdf Yttranden | PDF (18 kb)
35.Viltfrågor_LRF.pdf Yttranden | PDF (17 kb)
36.Ingen_klor_syradoppad_kyckl_TTIP.pdf Yttranden | PDF (36 kb)
38.Jordbr_dieselbeskattn.pdf Yttranden | PDF (20 kb)
39.Utbet_EUers_förenklingsarb.pdf Yttranden | PDF (23 kb)
41.Plantering_åkermark.pdf Yttranden | PDF (18 kb)
42.Jordbrverk_regleringsbrev.pdf Yttranden | PDF (32 kb)
43.Arbetskraftskostnad.pdf Yttranden | PDF (73 kb)
44.Rättshjälp_förvaltnärenden.pdf Yttranden | PDF (27 kb)
45.Tjuvar_banditer.pdf Yttranden | PDF (23 kb)
46.Modernisering_telekomm_landsb.pdf Yttranden | PDF (33 kb)
48.Gräsbevuxna_skyddszoner.pdf Yttranden | PDF (27 kb)
49.Neonikotinoider_andra_kemikalier.pdf Yttranden | PDF (20 kb)
50.Avloppsslam.pdf Yttranden | PDF (32 kb)
51.Inackorderingstillägg.pdf Yttranden | PDF (26 kb)
52.Inhemskt_proteinfod_nya_affmöjl.pdf Yttranden | PDF (29 kb)