Stämmobild 2017

Riksförbundsstämman 2017

2017 års stämma hölls 30-31 maj på Sånga-Säby Hotell & Konferens. Temat för stämman var "Framtidstro".