LRFs experter och ansvariga tjänstemän har kommenterat årets beslut från riksförbundsstämman för andra gången (första rapporten görs i oktober).

Den andra rapporten innehåller även trafikljus-illustrationer (rött = kvar att åtgärda, gult = vi jobbar på och grönt = åtgärdat) – hur arbetet ligger till, inom det som görs efter respektive stämmobeslut. Du hittar den här:
Lägesrapport stämmobeslut 2016 (kommentarer och trafikljusillustrationer

Materialet är ett bra underlag till bland annat lokalavdelningarnas årsmöten, dels för att visa allt det arbete som görs, samt att förebygga att inte nästa års motioner har samma innehåll. Du hittar den här:

Lägesrapport stämmobeslut 2017

Här hittar du tidigare års sammanställningar:
Lägesrapport stämmobeslut 2016
Lägesrapport stämmobeslut 2015
Lägesrapport stämmobeslut 2014
Lägesrapport stämmobeslut 2013
Lägesrapport, stämmobeslut 2012
Lägesrapport, stämmobeslut 2011
Uppföljning, stämmobeslut 2010
Uppföljning, stämmobeslut 2009