Och nu har vi också fått utdelning i den lite större världen, en nationell livsmedelsstrategi. Den har vi jobbat för så länge att den nästan har blivit en del av LRF. Vi kan gratulera oss själva till ett bra jobb, men framförallt regeringen och alliansen till deras kloka beslut. För vad som är glädjande är att det nog inte bara var vårt tjat som fick igenom strategin, utan även deras uppriktiga tro på oss bönder och på vår betydelse för en hållbar framtid. Det är den verkliga segern.

Vi har nu alltså en strategi som svart på vitt konstaterar att livsmedelsproduktion väger lika tungt som miljömål och detaljplaner för bebyggelse. Konsumenter som vill köpa mer svenskt än vi hittills kunnat producera. En Miljömålsberedning som säger att produktionen från jord och skog behöver öka för att klara klimatmålen. Och en regering som officiellt bekräftar bioekonomins betydelse.

Så det finns flera skäl att känna framtidstro. För allt det där betyder tillväxt, utrymme att anställa, nya möjligheter att satsa.

LRF fyller 100 år i år. 100 år av uppgång och nedgång i det gröna näringslivet, mycket slit och många som försvunnit på vägen. Nästa 100 år ser bra ut, även om de kommer att innebära mer hårt arbete. Men vi befinner oss i en brytningstid där polletten äntligen har ramlat ner hos många i vår omvärld. Nu är vi på allvar på väg mot ett biobaserat samhälle där vi bönder kommer att spela huvudrollen.

Så fylld av optimism och tillförsikt hälsar jag dig välkommen till 2017 års riksförbundsstämma. Jag tror den blir både positiv och konstruktiv. Den blir också min sista som förbundsordförande. Det känns vemodigt och samtidigt helt rätt. Det här är en bra tid att lämna och en bra tid för en ny bondeledare att ta över. Framtiden är ljus.

Helena Jonsson,
förbundsordförande