Stämmobild 2018

Riksförbundsstämman 2018

2018 års stämma hölls 29 – 30 maj på Sånga-Säby Hotell & Konferens. Tema för årets stämma var "Ett land fullt av möjligheter". Följ stämman på webben