För de flesta är våren en tid av optimism. Kanske framförallt för oss bönder, det är nu livet och företaget börjar om på ny kula. Och i slutet av maj går LRF in i en ny verksamhetsperiod, med nya stämmobeslut som ska styra framåt.

Möjligen får vi i år också en politisk omstart, läget är än så länge oklart. Men vi ska välja. Förhoppningsvis en regering som ser potentialen i det gröna näringslivet. Som inser det vi vetat sedan länge, att Sverige är ett land fullt av möjligheter.

För valet handlar också om att välja mellan att se problem eller möjligheter. Och där är ju vi landsbygdsföretagare i en klass för oss själva. Jag tänker på allt entreprenörskap man hittar i våra led. Moderna, effektiva, och nytänkande företagare. Det är ju så vi bönder är, en överlevnadsstrategi helt enkelt. Jag möter den vid alla mina besök i LRFs regioner. Mycket jobb och lite gnäll. Det ger mig kraft i mitt uppdrag.

Det blir alltså ett år präglat av politik. I LRF kommer vi att arbeta tillsammans för att valrörelsen ska handla om ett hållbart samhälle och villkoren för att skapa ett sådant. En mängd viktiga frågor som vi måste plantera i politikernas medvetande: Tillväxtfokus hos myndigheterna för att göra verklighet av livsmedelsstrategin. Respekten för äganderätten. Försörjningstryggheten. Fossilfriheten.

Frågor som vi med stor sannolikhet också kommer att avhandla på årets riksförbundsstämma.

Så varmt välkommen till Sånga-Säby, där jag ser fram emot konstruktiva diskussioner. För vi som möts där, det är vi som ser möjligheterna.

Palle Borgström
Förbundsordförande