Här hittar du en lista över antal fullmäktige som respektive medlem har rätt att sända.

Respektive region och organisationsmedlem meddelar vilka personer de utsett till fullmäktige. För att kunna bli utsedd till fullmäktig vid LRFs riksförbundsstämma krävs individmedlemskap i LRF.

Anmälan av valda fullmäktige görs till:
gorel.wiberg@lrf.se eller till LRF, Görel Wiberg, 105 33 Stockholm.

Här hittar du en blankett där du kan anmäla fullmäktige.