Till skillnad från många andra gav finansministern inte oväntat en ljus beskrivning av det ekonomiska läget i Sverige, och i världen. Världsekonomin går bra, vi har den mest synkroniserade tillväxten sedan finanskrisen. Tillväxten i Sverige är stabil och arbetsmarknaden stark.

Samtidigt finns det risker, som USAs syn på frihandel, Brexit och inbromsningen i den kinesiska ekonomin. På hemmaplan är hushållens skuldsättning och svenska bostadspriser orosmoln. Och det finns ekonomiska risker kopplade till klimatförändringarna.

Utgångspunkten för regeringens politik är att Sverige ska hålla ihop. Landsbygdspropositionen har ett övergripande mål om en livskraftig landsbygd och en del konkreta handlingsplaner för näringsliv och företagande, innovation och kunskapsutveckling, boende och transporter, kultur och ett särskilt Norrlandsstöd. Totalt handlar det om 750 miljoner kronor per år.

Magdalena Andersson tycker att livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion är kaxigt och framhöll särskilt export av svenska högkvalitativa produkter.

Palle Borgström tog i konsumentsammanhanget upp Sveriges åsidosättande av jordbrukspolitiken. Hur ska man kunna tillgodose konsumenternas efterfrågan när man skriver ner EU-budgeten och då begränsar tillväxten av livsmedelsproduktionen?

Magdalena Andersson svarade att hon vill se en effektivare användning av stöden än att skicka en krona ner till Bryssel och få 50 öre tillbaka.

Då kanske vi kan vänta oss ökade nationella stöd? Sa Palle Borgström. Inget Magdalena Andersson ville lova där och då. Men hon ser fram emot uppvaktning i frågan.

Palle Borgström vidhöll att jordbrukspolitiken är viktig för hushållens utgifter för maten och lyfte också att en sänkt EU-budget innebär stora förändringar för jordbruket som behöver lång tid för att hantera detta. Han påpekade också att politikerna får mycket för EU-pengarna, en livsmedelsproduktion med god djuromsorg med låg antibiotikaanvändning. Alternativet är import av livsmedel som producerats under sämre omständigheter.

Som tack för sin medverkan fick Magdalena Andersson en påse med det Sverige är självförsörjande på: mjöl, socker och morötter. Plus en färdig regeringsförklaring från Sveriges bönder, bara att använda om det blir aktuellt i höst.