– Är det någon gång du ska leverera valfläsk, så är det här och nu, sa Palle Borgström när han hälsade moderatledaren välkommen att tala inför representanterna för Sveriges bönder.

Ulf Kristersson inledde med ett resonemang om logiken i en valrörelse där sittande regering tycker att allt går lysande medan oppositionen målar i svart. Och efter att ha hyllat LRF som organisation och Sveriges bönder som de varit med och byggt upp det rika land Sverige är idag, övergick han till att tala om vad moderaterna vill göra för de gröna näringarna.

Framförallt vill man stärka konkurrenskraften för det svenska lantbruket. Det handlar bland annat om sänkt dieselskatt med motsvarande 200 miljoner kronor, minskat regelkrångel och färre svenska särkrav för de gröna näringarna.

Ulf Kristersson tog också upp problematiken med att Sverige ofta överimplementerar EU-regler. Enligt honom ska regler tillämpas korrekt, inte för mycket och inte för lite. Det ska vara rättvist, inte som nu då det skadar svensk konkurrenskraft. För detta fick Ulf Kristersson applåder av stämman.

En annan grundläggande fråga, enligt Ulf Kristersson, är äganderätten. Han tog upp både strandskyddet och artskyddsförordningen och hur detta inskränker äganderätten på ett fundamentalt sätt. Det bör finnas grundlagsskyddade proportionalitetskrav när det gäller inskränkningar, och om staten förhindrar avverkning måste man ersätta fullt ut. Moderaterna vill tillsätta en bred utredning för att undersöka hoten mot äganderätten.

Han tog också upp livsmedelsstrategin kopplad till beredskapsfrågan och sa att det finns en bred självkritik i det avseendet. Moderaterna vill se ett tydligt samordningsansvar för alla försörjningsfrågor.

Palle Borgström kommenterade efter anförandet att det var check på de flesta frågor. Men poängterade samtidigt att politikerna har ett stort ansvar när det gäller att vara tydliga i lagstiftningen så att det inte blir fritt för myndigheterna att tolka den hur de vill. Och 200 miljoner till dieselskatten ser LRF som ett första steg.

Att politikerna tycker olika gäller inte för jordbrukspolitiken, konstaterade Palle Borgström. Där tycker alla lika och Sverige är extremt i det sammanhanget. När det egentligen är det mest framgångsrika politikområdet som ger mycket värde för pengarna.

Ulf Kristersson är skeptisk och menade att vi inte bara kan fortsätta som vanligt. Vi har, tycker han, många andra viktiga EU-frågor att ta hänsyn till än jordbrukspolitiken. Sverige bör hålla i bromsen och inte bara betala mer.

Han tycker också att vi i Sverige bör fråga oss vad vi vill med EU och även berätta det. Det behövs en mer positiv EU-agenda, enligt Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson var påläst och tog i sitt anförande upp att Sverige är självförsörjande på endast spannmål, socker och morötter. Även han fick ett sådant överlevnadskit som tack, tillsammans med den gröna regeringsförklaringen, fix och färdig.