Tisdagen den 29 maj

09.30 Busstransfer från Arlanda flygplats
09.45 Busstransfer från Bromma flygplats
10.00 Busstransfer från Cityterminalen
10.00-11.00 Ankomst Sånga-Säby Hotell & Konferens
Registrering av fullmäktige och övriga deltagare
Kaffe
11.30 Stämman öppnas
Förbundsordförande Palle Borgström
Utmärkelsen Årets Lokalavdelning utdelas
12.20 Lunch
13.20 Stämmoförhandlingar enligt föredragningslista
VD Anders Källström
Årsredovisningar
Valärenden
15.30 Eftermiddagskaffe - utlämning hotellnycklar
16.00 Stämmoförhandlingar
17.30 Stämmoförhandlingarna avslutas för dagen
19.00 Samling fördrink
Stämmomiddag med dans
01.00 Kvällen avslutas

Onsdagen den 30 maj

08.30 Stämmoförhandlingarna återupptas
10.00 Kaffe
10.30 Stämmoförhandlingar
12.00 Lunch
13.00 Stämmoförhandlingar
15.00 Kaffe
15.30 Stämmoförhandlingar
LRFs guldnål utdelas
16.00 Stämman avslutas
16.15 Busstransfer till Arlanda och Bromma flygplatser samt till Cityterminalen