LRFs experter och ansvariga tjänstemän har kommenterat 2018 års beslut från riksförbundsstämman för andra gången. 

Lägesrapport stämmobeslut 2018 (uppdaterad februari 2019)