LRFs experter och ansvariga tjänstemän har kommenterat årets beslut från riksförbundsstämman för första gången (andra rapporten görs i februari 2019).

Materialet är ett bra underlag till bland annat lokalavdelningarnas årsmöten, dels för att visa allt det arbete som görs, samt att förebygga att inte nästa års motioner har samma innehåll. Du hittar den här:

Lägesrapport stämmobeslut 2018