Palle Borgström tillsammans med Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, och Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande 100% förnybart, i Aktuell Hållbarhet om snabba besked för fortsatt investering och utveckling av biogasen.

Sven Erik Hammar och Helena Jonsson i Dagens Industri om EU och skogsavverkning i Sverige.

Palle Borgström i Aftonbladet om kornas betydelse för miljön.

Palle Borgström och 14 andra debattörer i Svenska Dagbladet om absurditeten i dagens miljömål, när vi importerar växthusgasutsläpp.

Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomens ordförande, i svd.se om vad regeringen gör för att satsa på återväxten i det gröna näringslivet .

My Sahlman och Anders Wetterin, LRF, i ATL om utfodring av vildsvin.

Palle Borgström i Dagens Samhälle om att regeringen behöver ge myndigheterna ett tillväxtuppdrag för att få verkstad i livsmedelsstrategin.

Markus Hoffman, LRF, i Altinget om att Klimatanpassningsutredningen har utelämnat det gröna näringslivet.

Helena Jonsson i Aftonbladet om försörjningstryggheten och livsmedelsstrategin, inför Folk & Försvar