Riksförbundsstämman 2019

Riksförbundsstämman 2019

2019 års stämma hölls 21-22 maj på Sånga-Säby Hotell & Konferens. Tema för årets stämma var "Kraften i landet".

Koncernchef och förbundsordförande

Riksförbundsstämman 2019 avslutad

Nästa års stämma hålls 26-27 maj 2020