LRFs experter och ansvariga tjänstemän har kommenterat 2019 års beslut från riksförbundsstämman. 

Här är hela lägesrapporten stämmobeslut 2019.