LRFs experter och ansvariga tjänstemän har kommenterat 2019 års beslut från riksförbundsstämman, hur arbetet ligger till i februari 2020 kring arbetet. 

Här är hela lägesrapporten stämmobeslut 2019.