Svaret är självklart ja, som företagare måste vi fortsätta utvecklas för att bli bättre och vi har stor potential att göra det. Men vi kan inte göra resan själva, vi måste ha både politiken och samhället i ryggen. Lönsamheten är en knäckfråga för våra näringar och det finns ingen hållbar utveckling utan lönsamhet. Vi måste tjäna pengar för att kunna utvecklas.

Här har hållbarhetsmålen en avgörande betydelse. De är vår färdplan för hur vi kan bli ännu mer hållbara. De är ett konstruktivt underlag i våra dialoger med politiker och andra beslutsfattare. Hittills har de mottagits mycket väl.

LRF kommer aldrig säga åt er medlemmar hur ni ska sköta era företag, det vet ni bäst själva. Vårt jobb är att se till att ni kan göra val i ert företagande som innebär ökad lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet. De gröna näringarna är en förutsättning för omställningen till ett hållbart samhälle. Det vet politiken och det vet andra branscher, som vänder sig till oss för lösningar på sina hållbarhetsutmaningar.

Vi jobbar med hållbarhet på riktigt, det har vi alltid gjort, om än lite i skymundan. Nu är det dags för oss att göra entré på riktigt, sträcka på ryggen och visa att vi är bäst. Med rätt stöd från samhället kan vi bli ännu bättre.

Varmt välkommen till årets riksförbundsstämma!

Palle Borgström
Förbundsordförande