LRF har under många år använt ett kongressystem vid riksförbundsstämman, där varje fullmäktig har fått en datorplatta med en personlig inloggning i samband med ankomstregistreringen. Det innebär att varje fullmäktig har jobbat i ett digitalt system, men suttit i en gemensam lokal.

Samma system

Vid den digitala stämman kommer vi att fortsätta med samma system, vilket innebär att den som varit med vid en tidigare stämma, kommer att känna igen sig. Denna gång behöver varje fullmäktig använda sin egen enhet (i första hand dator, men även platta eller mobil) och ha en bra internetuppkoppling. Systemet hanterar anmälan till talarlista, votering, personval samt möjlighet att skriva tilläggsyrkanden.

Stämmopresidiet kommer att leda stämman från en lokal på Sånga-Säby, presidiet filmas och visas direkt i kongressystemet.

Röstlängden skapas i samband med varje fullmäktiges inloggning med en unik pinkod. Förändringen jämfört med föregående år är att stämman inte kan fatta beslut genom handuppräckning eller acklamation, utan votering får användas vid samtliga beslutstillfällen.

Övriga, ej fullmäktige

För deltagare som inte är fullmäktig men som har yttranderätt gäller samma sätt att delta, inloggning med pinkod och man begär ordet via systemet i sin enhet.

Övriga deltagare, medlemmar och andra intresserade kan följa stämman på samma sätt som tidigare via streaming på lrf.se/stamma2020.

Delta på ditt regionkontor

LRFs regioner erbjuder möjligheter till ett fåtal platser på regionkontoren, om någon deltagare har en begränsad internetuppkoppling på sin hemort, eller behöver tekniskt stöd. Kontakta i så fall din LRF-region direkt, senast den 12 maj, se kontaktuppgifter här..

OBS! Du måste ha med din egen enhet att logga in på även om du deltar från ett regionkontor.

Kom-ihåg till dig som fullmäktig eller annan deltagare med inloggning

  • Du kommer att få ett mejl med inloggningsuppgifter cirka en vecka innan stämman
  • Du kommer erbjudas testtillfälle för inloggning i systemet, mejl kommer med tid för detta
  • Du räknas in i röstlängden när du är inloggad i systemet
  • Om du behöver hjälp med inloggningen under mötet mejla/ring till Görel Wiberg, gorel.wiberg@lrf.se, 070-336 36 53
  • Har du dålig internetuppkoppling hemma och behöver delta från annan plats, kontakta din LRF-region.