Här finns stämmoboken för nedladdning.

Här kan du även ladda ner dokumentet "Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag" som hör till ärende 21 b i handlingarna.