10.30 - 12.00
Tillfälle att testa inloggning och pinkod för varje fullmäktig med rösträtt, yttranderätt och/eller förslagsrätt. Här kan man välja att hålla inloggningen öppen till mötet startar, eller att logga ur och återkomma kl 12.50.

12.50
Samtliga deltagare med inloggningskod kopplar upp sig i systemet

13.00 
LRFs digitala stämma öppnas
Förbundsordförande Palle Borgström
Stämmoförhandlingar enligt föredragningslista
VD Anna Karin Hatt
Årsredovisningar och valärenden

14.30 
Kaffepaus

14.50
Stämman återupptas
Avtackningar

Cirka 16.30
Stämman avslutas