Den som är inkompetent saknar dessvärre ofta förmågan att förstå att den är inkompetent, det kallas för Dunning-Kruger effekten efter de två forskare inom psykologi på Cornells universitet i USA som konstaterade den. På samma sätt tenderar de som är kompetenta att underskatta sin kompetens då de kan tillräckligt mycket för att identifiera de kunskapsluckor som finns och därmed vet att svaret aldrig är svart eller vitt.

Våra branscher är till mångt och mycket drabbade av samma fenomen. Många har åsikter om vad som är bäst att äta för klimatet, hur djuren ska tas om hand, hur jorden och skogen ska brukas, hur man hanterar ett nytt vargrevir eller lever i symbios med växande viltstammar. Att få av dessa personer är utbildade inom relevant skrå eller någonsin har satt sin fot på en gård spelar ingen roll.
Samtidigt måste vi självklart kunna ha högt i tak och föra en konstruktiv debatt med olika parter om hur branschen kan utvecklas. Men det är av stor vikt att diskussionen vilar på vetenskap, kunskap och erfarenhet och inte på övertygelser och känslor.

Här har vi ett stort ansvar att ta till oss den senaste vetenskapen och med grund i våra praktiska erfarenheter förklara hur våra näringar bedrivs. Det är vi som arbetar inom de gröna näringarna som besitter den största kunskapen om verkligheten och vi måste vara generösa med att dela med oss av den, att förklara och inte raljera. En av våra stora utmaningar är att avståndet mellan stad och land nog aldrig har varit större än det är idag. Allt färre känner en bonde eller har släktingar som är aktiva jord- och skogsbrukare, det innebär att kunskapsglappet fortsätter att öka.

Sociala medier har ökat möjligheten för fler att få spridning på sina budskap och göra sig själva till opinionsbildare. Men även inom vanlig media tar självutnämnda experter plats på debattsidor. Det är viktigt att vi vårdar vår trovärdighet och bemöter felaktiga fakta med nyanserad information från verklighet och forskning. Vi har inte råd att låta någon som aldrig varit på en gård, eller har någon erfarenhet av våra branscher, sätta verklighetsbeskrivningen.

I en tid då samhället inom många områden rusar fram, är LRFs roll som en stabil och trovärdig expertorganisation viktigare än någonsin. Riksförbundsstämman är ett tillfälle för konstruktiva diskussioner och en tid för oss att fundera över hur vi kan ta ansvar och fortsätta vara den trovärdiga och sakliga parten i debatten. En del av vårt uppdrag är att öka kompetensen i samhället gällande våra näringar. Fler behöver nämligen förstå att – Grönt är inte svart eller vitt.

Varmt välkommen till 2021 års riksförbundsstämma!

Palle Borgström
Förbundsordförande