Anmälan

Deltagaranmälan till riksförbundsstämmans båda delar görs vid ett och samma tillfälle på denna sida senast 14 april. När varje region/organisation rapporterat in sina fullmäktige får dessa ett mejl med en länk för deltagaranmälan. Vid anmälan behöver fullmäktige uppge sitt medlemsnummer i LRF.

Bekräftelse

Bekräftelse skickas ut med program, stämmobok och praktisk information till anmälda deltagare i mitten av maj till stämmans första del. Inför stämmans andra del skickas bekräftelse med program och praktiskt information i mitten av september.

Stämmoavgift

I enlighet med tidigare stämmobeslut tas ingen stämmoavgift ut av fullmäktige som kallas till stämman eller av deltagare med yttranderätt från intresse-/organisationsmedlemmar och LRF Ungdomen.

Teknisk information om stämmans del 1 den 25 maj


Inloggning

En länk och en unik inloggningskod mejlas till varje deltagare i förväg. Varje deltagare ansvarar för att ha sin personliga kod tillgänglig till mötet.

Mötesteknik

Vid denna digitala stämmodel kommer vi använda Microsoft Teams som mötesplattform tillsammans med kongressystemet tecViz. Fullmäktige och deltagare med yttranderätt använder sin egen tekniska utrustning som verktyg vid stämmoförhandlingarna. Kongressystemet tecViz används för att begära ordet, lägga tilläggsyrkanden, vid voteringar och personval. För detta används en webbläsare i dator, eller på en läsplatta. Microsoft Teams används för bild- och ljudfunktionen i mötet. Teams används via dator och med rekommendation att deltagarna laddar ned Teamsappen på sin dator.

OBS! Viktigt att varje deltagare säkerställer att man har stabil internetuppkoppling, bra teknisk utrustning (dator med kamera och headset eller mikrofon/högtalare) samt senaste versionen av webbläsaren Google Chrome.

Testtillfällen av mötesrutinen

Varje deltagare är ansvarig för att den egna utrustningen och uppkopplingen fungerar på den plats där man har för avsikt att delta ifrån. För att säkerställa detta kommer vi erbjuda ett antal mötestillfällen i vecka 20 för att testa uppkoppling och utrustning samt funktionerna i mötessystemen. Mer information och tider kommer att skickas till anmälda deltagare.

Praktisk information om stämmans del 2 den 6-7 oktoberRegionala samlingsplatser

LUND, Elite Hotel Ideon
LRF Skåne
VÄXJÖ, Elite Stadshotellet
LRF Sydost, LRF Jönköping
BRASTAD, Hotell Vann
LRF Halland, LRF Västra Götaland, LRF Värmland
VADSTENA, Vadstena Klosterhotell
LRF Östergötland, LRF Södermanland, LRF Örebro
BÅLSTA, Krägga Herrgård
LRF Gotland, LRF Mälardalen
SUNDSVALL, Quality Hotel
LRF Dalarna, LRF Gävleborg, LRF Västernorrland, LRF Jämtland
SKELLEFTEÅ, Medlefors Hotell & Konferens
LRF Västerbotten, LRF Norrbotten

Resor

Deltagaren ansvarar själv för sin resa till konferensanläggningen. Med hänsyn till rådande coronarestriktioner har planeringen utgått ifrån att varje deltagare ska kunna åka bil till sin stämmoort samma morgon.

Registrering

Registrering av fullmäktige sker direkt vid ankomst till respektive plats onsdagen den 6 oktober från kl 10.00.

Inloggning

En unik inloggningskod mejlas till varje deltagare i förväg. Varje deltagare ansvarar för att ha sin personliga kod tillgänglig vid ankomst till mötet.

Mötesteknik

Fullmäktige och deltagare med yttranderätt använder datorplattor som hjälpmedel vid stämmoförhandlingarna för att begära ordet, lägga tilläggsyrkanden och vid voteringar och personval. Datorplattor delas ut på plats. Deltagarna behöver enbart ha med inloggningsuppgifter.

Genomgång av mötesrutinen på plats

Stämmans andra del genomförs som ett ”digifysiskt” möte. Ljud och bild används för att koppla samman alla åtta platser i Sverige i ett och samma möte, samtidigt som vi använder kongressystemet tecViz. Det är viktigt att deltagarna på varje plats får information om hur rutinen för mötet kommer att gå till i varje lokal. Därför sker en genomgång i direkt anslutning innan stämman öppnar, när deltagarna är inloggade i systemet.

Logi

Med hänsyn till rådande läge är logi i enkelrum bokat för samtliga deltagare på respektive anläggning. Anmälan av logi görs via deltagaranmälan. LRF bekostar fullmäktiges logi, övriga deltagare hanterar kostnaden direkt med hotellet.

Stämmokväll

För att uppleva en gemensam stämmokväll kommer även stämmomiddagen på varje plats att knytas ihop via ljud och bild. Under såväl middagen som stämmoförhandlingarna kommer distanssittning att tillämpas.

Stämmoansvarig

Görel Wiberg, 070-336 36 53, gorel.wiberg@lrf.se

Anmälan och logi

Lizette Wahlberg, 070-300 54 54, lizette.wahlberg@lrf.se