Riksförbundsstyrelsen har beslutat att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar med anledning av situationen med Covid-19-pandemin. Den första delen genomförs helt digitalt den 25 maj för att behandla alla ärenden utom Vägen mot visionen och motionerna. Den andra delen med Vägen mot visionen och motionsbehandlingen genomförs digifysiskt på åtta regionala samlingsplatser den 6-7 oktober.

Del 1 – digitalt, samtliga deltagare deltar enskilt från sin hemort

Tisdagen den 25 maj

10.30-12.00 Tid för uppkoppling och test av inloggning med pinkod samt bild och ljud för alla deltagare med rösträtt, yttranderätt och/eller förslagsrätt.

12.45 Samtliga deltagare kopplar upp sig i systemet

13.00

  • Stämman öppnas
  • Förbundsordförande Palle Borgström
  • Stämmoförhandlingar enligt föredragningslista
  • VD Anna Karin Hatt
  • Årsredovisningar och valärenden

14.30 Kaffepaus

14.50 Stämman återupptas

16.00 senast Stämman avslutas

Del 2 – digifysiskt, samtliga deltagare deltar från åtta platser enligt nedan

Onsdagen den 6 oktober

Från 10.00 Ankomst till respektive plats i landet
10.30 Registrering och kaffe
11.00 Samtliga deltagare på sina platser i lokalen för teknikgenomgång
11.30 Stämman öppnas, stämmoförhandlingar
Vägen mot visionen
Motionsbehandling
12.30 Lunch
13.30 Stämmoförhandlingarna fortsätter
17.00 Stämman ajourneras
19.00 Stämmomiddag

Torsdag den 7 oktober

08.30 Stämmoförhandlingar
12.00 Lunch
13.00 Stämmoförhandlingar
17.00 senast Stämman avslutas