Riksförbundsstyrelsen har beslutat att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar med anledning av situationen med Covid-19-pandemin. Den första delen genomförs helt digitalt den 25 maj för att behandla alla ärenden utom Vägen mot visionen och motionerna. Den andra delen med Vägen mot visionen och motionsbehandlingen genomförs digifysiskt på åtta regionala samlingsplatser den 6-7 oktober.

Tisdagen den 25 maj

Stämmopresidiet kommer att leda stämman från LRFs huvudkontor i Stockholm. Alla andra stämmodeltagare deltar på enskild plats.

12.00 Mötessystemen öppnar för inloggning för alla deltagare med rösträtt, yttranderätt och/eller förslagsrätt.

12.40 Samtliga deltagare ska vara inloggade i systemen

12.45 Teknikgenomgång

13.00 Stämman öppnas
Förbundsordförande Palle Borgström
Stämmoförhandlingar enligt föredragningslista
VD Anna Karin Hatt
Årsredovisningar och valärenden

14.50 Kaffepaus

15.10 Stämmoförhandlingarna återupptas
Avtackningar

16.30 senast Stämman avslutas