Det här är en speciell stämma för mig eftersom det är min sista. Jag har suttit 13 år i styrelsen, nästan halva tiden som ordförande. Det känns både avlägset och nästan som igår när dåvarande valberedningens sekreterare sökte mig. Jag ska erkänna att jag var helt oförberedd på att få frågan att sitta i förbundsstyrelsen och tog den inte helt på allvar. Ärligt talat misstänkte jag att det var någon av mina kamrater som skojade med mig. När han sen undrade om jag kunde komma på valberedningsintervju till Stockholm den 1 april då tyckte jag mig vara säker på att det var ett skämt. Tror du att jag är så lättlurad att jag åker till Stockholm 1 april! Utbrast jag. Det tog lite tid för honom att övertyga mig om att det var på riktigt. Och på den vägen är det.

När jag blev vald till ordförande så minns jag att jag sa att jag fått lantbruks-Sveriges finaste uppdrag. Det tycker jag verkligen att jag har haft! Det är en stor sak att få representera svenska bönder. Jag har alltid kunnat göra det med stolthet både nationellt och ute i världen och jag har också mötts av stor respekt. För LRF bevakar sina medlemmars intresse med medel som stort engagemang, kunskap, fakta och konstruktiva förslag. Det är inte alla som gör det nu för tiden.

Jag har funnit stort nöje i alla möten och samtal med medlemmar och de är många! Jag gillar de kulturskillnader som finns mellan landsdelar eller olikheterna mellan lokalavdelningar med bara en häradsbäck emellan. Jag

gillar diskussionerna i bygdegårdar. Det ger ny energi att driva frågor som är så viktiga för LRFs medlemmar och jag gillar smörgåstårta. Jag bemöter mycket hellre eventuell kritik eller frågor direkt och uppskattar dem som vågar ta det då. Jag blir också så rörd över den uppmuntran och det beröm jag fått direkt och ibland från oväntat håll. (Sävsjöhistorien)

Under min tid som ordförande har jag gjort minst 160 resor – utöver alla resor fram och tillbaks mellan LRFs huvudkontor och Galtås Södergård. På sex år blir det en resa inom eller utanför Sverige varannan vecka. På alla resor har jag träffat intresserade, engagerade människor – medlemmar, kollegor, politiker och myndighetspersoner. Vi har diskuterat samma ämnen men ur helt olika synvinklar och i helt olika miljöer. Uttrycket från slott till koja kan tas bokstavligen här.

Nu är det som sagt min sista stämma och vi har ett spännande program framför oss. Det kommer att innehålla ett antal val av nya förtroendevalda däribland ny ordförande. Vi ska också behandla alla inkomna motioner med den respekt de förtjänar. Stämmodagarna kommer även att bjuda på besök av självaste Jordbrukskommissionären för EU. Det är verkligen roligt att Phil Hogan hörsammat vår inbjudan och valt att komma till Sverige just idag och till vår stämma. Det ger oss möjlighet att lyssna på hans syn på framtiden för EU, hans inställning till utveckling av CAP och vilka prioriteringar han har. Det ger oss också möjlighet att ställa frågor till kommissionären. Det är en unik möjlighet. Men det betyder också att vi troligen inte kommer att hinna med några motioner stämmans första dag. Det betyder inte att vi har mindre tid till motionsbehandlingen. Men det innebär att vi får många talare idag och en tuff motionsdag i morgon.

Filmen från drönaren som inledde stämman idag visade inte bara dagens användbara teknik utan också en del av LRFs historia. Det är 100 år sen grunden till vår organisation lades och Sånga Säby spelar en viktig roll i den historien.

När det begav sig 1917, arbetade nästan hälften av alla svenskar inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Idag är motsvarande siffra knappt 2 procent. Ändå produceras ungefär lika mycket mat nu som då. Det är så klart ett tecken på de otroliga rationalisering och effektivisering, men det betyder också att landets 10 miljoner invånare förlitar sig på att en liten grupp ska förse dem med mat. Varje individ som arbetar inom det gröna näringslivet har blivit viktigare.

LRF och kooperationer startades för att bönder såg att ensam är man svag, men tillsammans kan man bli stark. Den tanken är lika relevant nu som då. Tillsammans kan vi göra våra röster hörda och skapa de förändringar och förbättringar som gör att jord- och skogsbruket fortsätter vara viktig för att försörja inte bara landet, utan världen, med mat och energi. Tillsammans kan vi göra jord- och skogsbruket till en intressant näring att arbeta inom. Tillsammans gör vi jord- och skogsbruket till en viktig del av svensk ekonomi även under de kommande 100 åren.

För att finnas kvar och vara framgångsrik krävs att vi som tillsammans är LRF alltid är beredda att anpassa och utveckla organisationen efter den tid som är. Under min tid som ordförande har vi tagit ett par steg i den utvecklingen. Jag tänker dels på Branschavdelningarna. Idag har vi 6 branschavdelningar, genom dem samarbetar vi med 44 fristående företag och intresseorganisationer. LRF blir paraply för det gröna näringslivets påverkansarbete. På detta sätt kan vi kombinera branschernas specifika branschkunskap, LRFs expertkunskap och breda kontaktnät på ett sätt vi inte tidigare klarade. Det händer fortfarande att ”näringen inte är överens” men det blir mer och mer sällan och det är när vi lyckas hitta den gemensamma vägen som vi gör mest nytta för våra uppdragsgivare på det mest kostnadseffektiva sättet.

Jag tänker också på LRFs arbete med att säkra vår framtida finansiering och förändringen av medlemsavgifterna. Jag förstår att det tog tid innan någon ville ta tag i den frågan. Det var så positivt att LRF ökade sitt medlemsantal varje år i 18 år i rad och så bekvämt att medlemsavgiftens storlek var en ickefråga i medlemsled. Sanningen är att LRF köpte medlemmar. Trots att det var smärtsamt och jobbigt att förlora medlemmar när vi höjde och ändrade medlemsavgifterna så tror jag inte att det är någon i styrelsen som ångrar att vi gjorde det. Vi kanske skulle ha genomfört det lite annorlunda om vi då vetat vad vi vet idag. Vi är också tydligt igenom svackan. I mars i år vände medlemstappet och vi har nu en bra tillväxt i antalet medlemmar. Även den återkommande Nöjd medlemsundersökningen har gjort ett glädjeskutt från ett index på 54 till 66! Det mest glädjande är att nöjdheten bland förtroendevalda har ökat kraftigt och de lägger grunden för hela vår verksamhet.

Vi lever i osäkra tider, ofta upplever jag att vi står som på en gungbräda. Vi har ett bra utgångsläge och mycket kan tippa över till vår fördel – men det kan också gå åt fel håll och tippa över till vår nackdel.

På många sätt har staden har blivit norm och landsbygden undantag eller blivit satt på undantag. Andel av befolkningen som bor och arbetar på landsbygden är mindre. Det är färre som har lantbrukskoppling även bland dem som är satta att bevaka vår vardag och våra frågor. Det gör det ännu viktigare i framtiden att LRF finns där och kan bjuda in, visa, förklara och försvara. Frågor som vem ska kunna ha synpunkter på hur vi förvaltar vårt naturkapital och avvägningar mellan olika intressen som klimat, miljö, jakt och djurhållning, plantering och odling kommer att vara avgörande framtidsfrågor. Samtidigt finns det en längtan till naturen och en önskan om äkthet i staden. Så även om vi på landsbygden inte vinner sett till antalet, så borde sunt bondförnuft vinna i längden, och får brädan att tippa över till vår fördel. Alla delarna av hållbarhet måste tas med; miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Vi lever i en tid och med en omvärld som präglas av osäkerhet. Det parlamentariska läget i Sverige är svagt och leder till ofta till handlingsförlamning. Det pågår konflikter på flera platser i världen med fruktansvärda följder som får effekter även i Sverige i form av flyktingar som söker sig hit. Hotet om terror är ständigt närvarande och blev verklighet i Sverige i april. Donald Trump utmanar de värderingar som ett sunt samhälle bygger på och det som skapat USAs ekonomi - fri press, allas lika värde, fri handel. Storbritannien vill lämna EU, en gemenskap som skapat fred och välstånd i Europa under 60 år. I Ryssland, Polen, Ungern och Turkiet pågår svårbedömda strömningar. Ja, det saknas knappast negativa och oroande händelser och utvecklingar. Samtidigt ska vi inte ryckas med i medias fokus på kris och problem. Sveriges ekonomi är bland de starkaste i Europa. Nya invånare i Sverige innebär så klart utmaningar men också nya möjligheter. Och vi har också sett hur det ideella Sverige mobiliserade för att ta emot alla flyktingar. När terrorn slog till i vårt land så ledde det till stora manifestationer för kärlek och samhörighet – inte till hat. EU kommer även fortsatt att vara starkt och viktigt – bara vi som tror på samarbetet orkar reformera det och vågar försvara det. Från Nederländernas val ägnades 100 procent av mediebevakningen åt Gert Wilders, trots det backade han i själva valet.  I Frankrike vann Emanuel Macron presidentvalet med marginal. Då han stod upp för EU, för frihandel och för ett öppet samhälle. 

När jag tillträdde 2011 så såg politikerna, från samtliga partier, en nationell livsmedelsstrategi som onödig. Men genom LRFs målmedvetna arbete så har vi nu övergripande mål för svensk livsmedelsproduktion som säger att tillväxt och konkurrenskraft är nödvändig. Vi jobbar med regionala strategier, med nationella handlingsplaner. Mycket arbete återstår, men detta är i grunden ett skifte i inställning till våra näringar. Vi hade inte haft någon nationell livsmedelsstrategi om inte vi drivit frågan tillsammans i LRF.

Det började för sex år sen med att LRF tog fram en egen livsmedelsstrategi med mål om tillväxt. Sedan dess har vi har mätt värdeutvecklingen och mellan 2010-2015 har vi haft en ökning med nästan 13 procent. Det är långt över det mål om en procents tillväxt vi satte upp i vår strategi. Numera har vi högre ambition och vill ha en värdetillväxt på 3 procent per år. Det målet har vi inte riktigt nått 2016 – men med en nationell livsmedelsstrategi i ryggen kan vi få ytterligare skjuts.

Vi i detta rum är nog oftast noga med matens ursprung. Vi vill veta var maten kommer ifrån och vi vill äta svenskt. Men det är inte alltid så lätt när man står bland butikshyllorna att veta varifrån maten kommer. Därför var LRF pådrivande med att ta fram en svenskmärkning. För lite mer än ett år sedan bildades märkningen Från Sverige. Det är roligt att se hur den sprider sig på alltfler varor i matbutiken. Det är också roligt att se att en undersökning visa att mer än varannan konsument, 56 procent, tycker att svenskproducerat är en av de viktigaste faktorerna vid inköp av mat. Det finns med andra ord en stor grupp konsumenter som tycker precis som vi – att matens ursprung är viktigt och att ursprunget ska vara svenskt. Och inte minst - de är beredda att betala för det. Idag har vi ett jämförelsevis högre nationellt pris på gris, nöt och ägg till exempel.

Svenska bönder är världsledande på områden som miljö och djuromsorg. Det som under flera decennier tyvärr varit en konkurrensnackdel är idag något som gör våra produkter unika och som vi till stor del får betalt för. Våra kollegor i EU som tidigare kallade oss de dumma svenskarna har idag ändrat ton och frågar betydligt mer ödmjukt hur vi klarar produktionen och hur vi kan ha så starkt förtroende hos konsumenterna.

Insikten att världen behöver ställa om till ett samhälle med mer genomtänkta kretslopp och det förståndiga i att byta fossila råvaror mot förnyelsebara börjar tränga in hos allt fler. Även om inte alla förstår vilken viktig roll företagare i det gröna näringslivet har i den omställningen, kanske inte ens vi själva, så är det en mycket bra utgångspunkt när LRF pratar nyttjande och brukande av naturkapitalet, avvägning mellan olika samhällsintressen eller när vi vill lyfta äganderätten som en förutsättning för företagande och förvaltning. Det har blivit en dörröppnare i samhällsdebatten.

Som sagt: gungbrädan kan tippa över till vår fördel eller till vår nackdel. Det är vi här inne och alla LRFs medlemmar som med vårt arbete, vårt engagemang som vikt kan tynga ner gungbrädan och få den utveckling vi vill ha och som världen behöver.

”Håll i och håll ut” är ett vedertaget begrepp i LRF myntat av KG Burman, LRFs tidigare VD, där vi menar att förändring tar tid och vi tillsammans måste växeldra och uppmuntra varandra för att orka och få andra att ta kloka beslut, Envishet helt enkelt. Efter det har någon (tror det var tidigare styrelseledamoten Calle Wachtmeister) lagt till ”håll emot” för att trycka på vikten av att arbetet med att förhindra försämringar är en så viktig del av LRFs uppdrag. Jag skulle vilja lägga till ”håll ihop”. Det är grunden för LRF och kooperationens existens och en förutsättning för att få inflytande att påverka utvecklingen i vår önskade riktning. Det var lika viktigt för hundra år sen som det är idag och det kommer det att vara även i framtiden. Så håll i håll ut, håll emot men framför allt håll ihop!