Roligast var regeringsförklaringens löfte om en nationell livsmedelsstrategi och ICAs helsidesannonser om svenska mervärdena. LRFs högsta ledning är överens om höjdpunkterna under fjolåret men också om att LRFs nya branschavdelningar och den förändrade modellen för medlemsavgift har byggt en stabil grund för framtiden. 2014 blev startåret för ett nytt och ännu starkare LRF.

Politiken: "Löftet om livsmedelsstrategin var största segern"

Marknaden: "ICAs annonser – ett paradigmskifte"

Politiken: "Löftet om livsmedelsstrategin var största segern"