– LRF är den enda organisationen som samfällt för den gröna näringens talan på alla nivåer. Jag ser medlemskapet som en tämligen billig investering för att jag ska kunna fortsätta jobba inom jord och skog.

Lyssna på Marie Halléns kommentar om LRFs arbete för skogsägarna.