Till LRFs medlemmar har, förutom enskilda medlemmar, även bondeägda ekonomiska föreningar, branschorganisationer och ett antal större företag med koppling till det gröna näringslivet. Dessa är antingen organisationsmedlemmar eller intressemedlemmar i LRF.