I ladugården hos Britta Linderholm i Grängshammar, dalarna

Press

Välkommen till vår yta för journalister och media. Här hittar du pressmeddelanden, högupplösta foton och kontaktuppgifter till våra pressansvariga.

Pressmeddelanden
 • Ny metod för nyckelbiotoper kostar skogsägare i norr miljarder

  Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige riskerar att stoppa var fjärde avverkning. Det handlar om ytterligare en halv miljon hektar nyckelbiotoper, eller en 24-faldig ökning av arealen nyckelbiotoper jämfört med idag. Tusentals skogsägare och hela området kommer drabbas hårt ekonomiskt.

  • 13 juni 2019
 • Nästan 25 000 lantbrukare sökte krisstöd för torkan

  Torkan i Sverige förra året beräknades kosta det svenska lantbruket cirka 10 miljarder kronor i inkomstbortfall. Riksdagen tog fram ett krispaket för att stötta drabbade bönder. Totalt ansökte 24 405 lantbrukare om stödpengar. Flest ansökningar kom in från Skåne, Västra Götaland och Östergötland. – Många av våra medlemmar är hårt ekonomiskt pressade efter fjolåret. Krisstödet täcker cirka 15 procent av de totala effekterna, men det är viktigt och bra att regeringen agerade så snabbt i krisen och stöttar den svenska livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 10 juni 2019
 • Ny bok: Så kan Sverige bli världsledande i hållbar samhällsutveckling

  Sverige kan bli världsledande på hållbarhet. Det tror tretton utvalda författare i antologin ”Det smarta landet”. Om vi som enat land vågar ta steget och släppa loss den kreativitet som finns i hela Sverige. Inte bara i storstäderna.

  • 5 juni 2019
 • Nya satsningen LEVA ska minska övergödningen

  Regeringen genomför en stor satsning på rent hav och nu är åtgärdssamordnarna igång i de 20 pilotområdena. Detta är ett unikt projekt för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Trelleborg i söder. LRF är en av initiativtagarna till satsningen som döpts till LEVA – Lokalt engagemang för vatten.

  • 4 juni 2019
 • Framgång för LRF i bygglovsfrågan för hästföretagare

  Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir det lättare för hästföretagare att få bygga. ­– Det här får en mycket positiv inverkan på hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

  • 23 maj 2019

Presskontakt

Du är välkommen att kontakta oss via mail: press@lrf.se eller på pressnummer 010-184 40 70 

Prenumerera på våra pressmeddelanden