LRF Ungdomen stämma 2018

LRF Ungdomens styrelse 2018

LRF Ungdomen valde vid en extrastämma 3 september, 2018 en ny styrelse. Här hittar du pressbild och namn på samtliga i styrelsen.

LRF Ungdomen hade extrastämma. Detta är styrelsen som valdes

LRF Ungdomens nyvalda styrelse

LRF Ungdomens styrelse 2018. Övre raden från vänster: Emilia Astrenius Widerström, ordförande, Simon Wancke, vice ordförande, Marit Bohlin, ledamot, Annica Andersson, ledamot, Annika Hägglund, ledamot, Erik Johansson, ledamot, Hanna Johansson, ledamot,  Anton Öhrlund, ledamot, 

Ladda ner