Bild från tomatträffen 2015-05-07 i Bergianska Trädgården

Tomatpressträff 2015

Gamla orangeriet, Bergianska Trädgården, Stockholm. Fotograf: Tomas Södergren