Ett stort antal företagare har visat intresse för att utöka sina kunskaper om de förnybara energislagen, möta andra företagare och lyssna till deras erfarenheter. Närmare 7400 företagare har deltagit i aktiviteter som studiebesök och föreläsningar. Många har varit nyfikna på solceller och tagit chansen att besöka företag med satsningar inom energi. Ett nätverk av 26 framtidsföretag har spelat en viktig roll i projektet genom att bidra med verkliga exempel och ge inspiration till nya affärsidéer, till exempel på solcellsområdet. För att fortsätta kunskapsutbytet på företagarnivå kommer LRF att arbeta vidare med framtidsföretagen även efter projektets slut.

– LRFs energiprojekt, kunskapshöjande aktiviteter och framtidsföretagen har bidragit kraftigt till att öka företagarnas kunskap inom energiområdet. Jag får signaler från många håll att det bland annat märks genom att företagarnas frågor är mer komplexa nu än tidigare, säger Christina Bondesson, LRF och projektledare för Goda affärer på förnyar energi.

Mer än 1600 landsbygdsföretagare har köpt subventionerad rådgivning genom projektet. Flest deltagare har det varit inom rådgivning om bioenergi och vindkraft. Attraktionskraften för den subventionerade rådgivningen har varit något mindre än väntat. Troligen beror det på ett marknadsläge med låga elpriser, avsaknad av investeringsstöd och baskunskaper att fylla innan man som företagare vill ta steget till rådgivning och investeringar.

– Det är mycket på gång inom landsbygdens energiföretagande och i den bästa av världar hade vi nu summerat antalet nya energiaffärer. Här måste vi ha respekt för att projektet bara har pågått i två år och att företagsutveckling och stora investeringar tar tid. Den stora vinsten med det här projektet är istället en omfattande kunskapsökning hos en företagarkår, säger Christina Bondesson.

Projektet har också genomfört lantbruksnära forskning till ett värde av 5,2 miljoner kronor. Projektets forskningsbudget på 1 mkr kronor växlades upp med andra aktörers 4,2 mkr och resulterade i nio utvecklingsstudier inom energieffektivisering och energiproduktion.

Vid ett seminarium den 24 februari 2015 presenterar LRF resultaten, slutrapporten och bjuder in till samtal om erfarenheter från projekt.