KemI får kritik för sina oskäligt långa handläggningstider inom en rad olika områden, bland annat växtskyddsmedel. Kritiken är inte ny - JK konstaterar att det riktats kritik mot KemI:s handläggningstider i uppemot ett decennium, och att prövningsverksamheten tycks ha präglats av strukturella brister under lång tid.

  • Vi behöver strukturer som stöttar en utveckling av vårt lands livsmedelsproduktion. Det är inte rimligt att svensk odling hindras av en svensk myndighet. Det vi behöver är snarare myndigheter som skapar förutsättningar för att producera livsmedel. Det handlar inte om att vi vill släppa på säkerheten utan om att myndigheterna måste kunna jobba effektivt, säger Helena Jonsson förbundsordförande LRF.

  • För att vi ska kunna ha en konkurrenskraftig livsmedelskedja från bonde till förädling krävs en fungerande myndighet på kemikalieområdet, som förstår näringslivets villkor. JK:s granskning visar att det inte fungerar i dag, säger Marie Söderqvist, vd på Livsmedelsföretagen.

Alltför långa handläggningstider kan på sikt också leda till minskad innovationskraft av till exempel växtskyddsmedel, vilket innebär ytterligare hinder för produktutveckling och konkurrenskraft för svenska företag.