– Under flera år har markägarna fått göra polisen jobb med ID-insamling. Dessutom har de fått betala 10 000-tals kronor för att få bort olaglig verksamhet från sin egen mark, vilket är orimligt. Det visar att lagen helt enkelt inte följt med verkligheten och då blir det tillslut nödvändigt att se över lagstiftningen, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Utredningen ska vara klar under våren 2016. Därefter ska lagförslag lämnas till Riksdagen.

– Det är bra att justitieministern har fått den här utredningen på plats men nu är det avgörande att den levererar förslag som verkligen löser problemen med höga kostnader och administrativt krångel. Detta samtidigt som en bibehållen rättsäkerhet upprättshålls, avslutar Helena Jonsson.